வெள்ளி

Silver Membership Form

வெள்ளி உறுப்பினர் படிவம்^^

 1. WhatsApp Group / வாட்ஸ் ஆப் குழுVolunteer / சேவையாளர்
 2. Yes / ஆம்No / இல்லை
 3. T-Shirt with Logo (Rs.500)# /

  இலச்சனை பனியன் (ரூ.500)#

  Want / தேவைNot Needed / வேண்டாம்

  Mug with Logo (Rs.400)# /

  இலச்சனை மஃக் (ரூ.400)#

  Want / தேவைNot Needed / வேண்டாம்

 4. Yes / ஆம்No / இல்லை

* Fill up all Fields - அனைத்தையும் நிரப்புக

# Payment by Cash / Cheque / DD - பணம் / காசோலை / வரைவோலை; பணம் செலுத்த எமது உலகத் தமிழர் பேரவை, தலைமையகத்தை தொடர்பு கொள்க.

^^ Silver Members / வெள்ளி உறுப்பினர் ஆவதற்கு இந்திய குடிமகனாக இருந்து, ரூ. 100 செலுத்தி இருக்க வேண்டும்! - Members will get SMS, Join WhatsApp Group and receive EMails of our World Tamil Forum / உலகத் தமிழர் பேரவையின் குறுஞ்செய்திகள், கட்செவி மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்படும்.

- மேலும் தெரிந்து கொள்ள செயலகத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டப்படுகின்றனர்.