வெளிநாட்டினர்

Foreign Membership Form

வெளிநாட்டினர் உறுப்பினர் படிவம்^^

 1. WhatsApp Group / வாட்ஸ் ஆப் குழுVolunteer / சேவையாளர்
 2. Yes / ஆம்No / இல்லை
 3. T-Shirt with Logo (Rs.500)# /

  இலச்சனை பனியன் (ரூ.500)#

  Want / தேவைNot Needed / வேண்டாம்

  Mug with Logo (Rs.400)# /

  இலச்சனை மஃக் (ரூ.400)#

  Want / தேவைNot Needed / வேண்டாம்

 4. Yes / ஆம்No / இல்லை

* Fill up all Fields - அனைத்தையும் நிரப்புக

# Payment by Cash / Cheque / DD - பணம் / காசோலை / வரைவோலை; பணம் செலுத்த எமது உலகத் தமிழர் பேரவை, தலைமையகத்தை தொடர்பு கொள்க.

^^ Foreign Members / வெளிநாட்டினர் உறுப்பினர் ஆவதற்கு இந்தியாவிலோ அல்லது இலங்கையில் உள்ள ஈழம் பகுதியில் பூர்விக குடிமகனாக இல்லாதவர்கள், வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்கள் $. 25 (Equalent to American Dollar $.25) செலுத்தி இருக்க வேண்டும்! - Members can Join WhatsApp Group and receive EMails of our World Tamil Forum / உலகத் தமிழர் பேரவையின் கட்செவி குழு மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்படும்.

- மேலும் தெரிந்து கொள்ள செயலகத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டப்படுகின்றனர்.