வெண்கலம்

Bronze Membership Form

வெண்கலம் உறுப்பினர் படிவம்^^

 1. WhatsApp Group / வாட்ஸ் ஆப் குழுVolunteer / சேவையாளர்
 2. Yes / ஆம்No / இல்லை
 3. T-Shirt with Logo (Rs.500)# /

  இலச்சனை பனியன் (ரூ.500)#

  Want / தேவைNot Needed / வேண்டாம்

  Mug with Logo (Rs.400)# /

  இலச்சனை மஃக் (ரூ.400)#

  Want / தேவைNot Needed / வேண்டாம்

 4. Yes / ஆம்No / இல்லை

* Fill up all Fields - அனைத்தையும் நிரப்புக

# Payment by Cash / Cheque / DD - பணம் / காசோலை / வரைவோலை; பணம் செலுத்த எமது உலகத் தமிழர் பேரவை, தலைமையகத்தை தொடர்பு கொள்க.

^^ Bronze Members / வெண்கலம் உறுப்பினர் ஆக மிக குறைந்தபட்ச சந்தா ரூ.10 மட்டுமே. இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் அவசியம். (சிறப்பு ஏற்பாடாக, இங்கு விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து, பதிவு பொத்தானை அழுத்திய பின்னர், 'அங்காடி'யில்... பணம் செலுத்துமிடத்தில் Available Options-ல் 'FREE' என்பதை தேர்வு செய்தால் இலவச உறுப்பினராகலாம் (அல்லது) விருப்பப்பட்டால் 'PAY' என்பதை தேர்வு செய்து ரூ.10 மட்டும் செலுத்தியும் உறுப்பினராகலாம்) - Members can get SMS, Join WhatsApp Group and receive EMails of our World Tamil Forum / உலகத் தமிழர் பேரவையின் குறுஞ்செய்திகள், கட்செவி மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் அவ்வப்பொழுது அனுப்பப்படும்.

- மேலும் தெரிந்து கொள்ள செயலகத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டப்படுகின்றனர்.